Tím

V našom tíme nájdete kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami.

Tím našich inštruktorov Vám zabezpečí kurz prvej pomoci na prvotriednej úrovni. Kurzy sú realizované výlučne profesionálnymi záchranármi a lekármi s dlhoročnou praxou v oblasti pomoci ľuďom a záchrany ľudských životov. Odprezentujú Vám nielen teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti z praxe a zážitky z terénu.Prostredníctvom najmodernejšich pomôcok sa naučíte reálne zachrániť ľudský život a poskytnúť neodkladnú prvú pomoc.