Kurzy prvej pomoci pre rodičov detí:

  • zásady poskytovania prvej pomoci v detskom veku, zásady oživovania dieťaťa
  • vyhodnotenie stavu dieťaťa, zásady manipulácie s dietaťom
  • prvá pomoc pri poruche vedomia, dýchania a srdcovej činnosti
  • prvá pomoc pri zlomeninách, popáleninách, otravách, uštipnutiach hmyzom...
  • odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest
  • prvá pomoc pri laringitíde, vysokej telesnej teplote, kŕčových stavoch
  • praktický nácvik resuscitácie novorodencov a detí