Kurzy prvej pomoci pre pracovníkov v rámci BOZP:

  • kurzy prvej pomoci so špecifickým zameraním pre výrobný priemysel
  • kurzy prvej pomoci pre profesionálnych vodičov
  • kurzy prvej pomoci pre členov základných zložiek integrovaného systému ( haciči, polícia, záchranná služba- vodiči) a ďalších zložiek ( dobrovoľný a podnikový hasič, mestská polícia, horská služba...)
  • kurzy prvej pomoci pre sociálnych pracovníkov, učiteľov, pracovníkov s deťmi