Zdravotnícky dohľad

V rámci poskytovaných služieb pre naších zákazníkov ponúkame viaceré možnosti:


  1. poskytujeme služby poradenského charakteru a vypracovanie zdravotnícko - bezpečnostného auditu s ohľadom na potenciálne hrozby a riziká, pri akciách masového charakteru (diskotéky, festy, koncerty, dní otvorených dverí a pod.)
  2. na základe Vami poskytnutých informácií zhotovíme návrh precíznej koncepcie zdravotníckého zabezpečenia pri organizovaní spoločensko - kultúrných, ako aj športových akcií.
  3. poskytujeme zdravotnícke zabezpečovanie akýchkoľvek akcií kulturného a spoločenského charakteru. Našou hlavnou výhodou je poskytovanie zdravotníckých služieb, hlavne pri športových podujatiach outdorového charaktru a adrenalínových športoch. Našou neoceniteľnou výhodou je využívanie špeciálnej záchranárskej techniky a profesionálného tímu záchranárov pôsobiacích vo viacerích oblastiach Integrovaného záchranného systému, ktorí sa snažia zúročiť svoje osobné niekoľkoročné skúsenosti z ostrej praxe.

Pri výbere našich služieb ponúkame garanciu pevnej a prijateľnej ceny, ktorú Vám na požiadanie obratom zašleme.

Vašou spokojnosťou sme si istý!