Kurzy prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov:

  • súhrn hlavných zmien v základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácii u detí a dospelých
  • použitie automatického externého defibrilátora
  • manažment v poskytovaní prvej pomoci
  • prvá pomoc v špecifických situáciách ( NCMP, epilepsia, kŕčové stavy, zlomeniny, popálniny..)
  • KPR s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením
  • KPR s použitím AED ( automatický externý defibriláto)
  • nácvik tracheálnej intubácie, použitie vzduchového vaku
  • Rautekov hmat, Heimlichov manéver, Gordonov manéver