Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia:

  • prevencia vzniku dopravných nehôd a poranení pri dopravných nehodách
  • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • zhodnotenie stavu postihnutého, aktivácia záchranného systému, základné úkony zachraňujúce život
  • prvá pomoc pri poruchách vedomia
  • prvá pomoc pri náhlych príhodách ( môžu byť príčinou dopravných nehôd )
  • prvá pomoc pri zlomeninách, krvácaní, popáleninách, poraneniach chrbtice
  • praktický nácvik prvej pomoci pri bezvedomí, zástave dýchania, dusení cudzím telesom, použitie automatického defibrilátora
  • použitie autolekárničky