Kurzy

Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia:

 • prevencia vzniku dopravných nehôd a poranení pri dopravných nehodách
 • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
 • zhodnotenie stavu postihnutého, aktivácia záchranného systému, základné úkony zachraňujúce život
 • prvá pomoc pri poruchách vedomia
 • prvá pomoc pri náhlych príhodách ( môžu byť príčinou dopravných nehôd )
 • prvá pomoc pri zlomeninách, krvácaní, popáleninách, poraneniach chrbtice
 • praktický nácvik prvej pomoci pri bezvedomí, zástave dýchania, dusení cudzím telesom, použitie automatického defibrilátora
 • použitie autolekárničky

Kurzy prvej pomoci pre pracovníkov v rámci BOZP:

 • kurzy prvej pomoci so špecifickým zameraním pre výrobný priemysel
 • kurzy prvej pomoci pre profesionálnych vodičov
 • kurzy prvej pomoci pre členov základných zložiek integrovaného systému ( haciči, polícia, záchranná služba- vodiči) a ďalších zložiek ( dobrovoľný a podnikový hasič, mestská polícia, horská služba...)
 • kurzy prvej pomoci pre sociálnych pracovníkov, učiteľov, pracovníkov s deťmi

Kurzy prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov:

 • súhrn hlavných zmien v základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácii u detí a dospelých
 • použitie automatického externého defibrilátora
 • manažment v poskytovaní prvej pomoci
 • prvá pomoc v špecifických situáciách ( NCMP, epilepsia, kŕčové stavy, zlomeniny, popálniny..)
 • KPR s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením
 • KPR s použitím AED ( automatický externý defibriláto)
 • nácvik tracheálnej intubácie, použitie vzduchového vaku
 • Rautekov hmat, Heimlichov manéver, Gordonov manéver

Kurzy prvej pomoci pre rodičov detí:

 • zásady poskytovania prvej pomoci v detskom veku, zásady oživovania dieťaťa
 • vyhodnotenie stavu dieťaťa, zásady manipulácie s dietaťom
 • prvá pomoc pri poruche vedomia, dýchania a srdcovej činnosti
 • prvá pomoc pri zlomeninách, popáleninách, otravách, uštipnutiach hmyzom...
 • odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest
 • prvá pomoc pri laringitíde, vysokej telesnej teplote, kŕčových stavoch
 • praktický nácvik resuscitácie novorodencov a detí